Treningi

Wymagania egzaminacyjne

Zalecane minima treningowe dla poszczególnych stopni

Wymagania dla dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia

Biały pas (bez kyu)

A) Techniki


Kihon (podstawy)
Tachikata (pozycje)
heisoku dachi, musubi dachi, heiko dachi, Shizen dachi (fudo dachi), uchihachiji dachi, sanchin dachi, zenkutsu dachi, kiba dachi, tsuruashi dachi

Tsuki (uderzenia)
Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Uraken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki (Seiken Mawashi Tsuki), Hiji Uchi, Uraken Gammen Uchi, Uraken Sayu Uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi , Shuto Gammen Uchi , Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Hizo Uchi, Shuto Uchi Uchi

Uke (bloki)
Jodan uke, Chuda Soto Uke , Chudan uchi uke, Gedan Barai, Uchi Uke Gedan Barai

Geri (kopnięcia)
Mae Keage, Uchimawashi, Soto Mawaschi, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Yoko Geri, Kansetsu Geri, Ushiro Geri
Ido (podstawowe przejścia)
W Zenkutsu Dachi : poruszanie się w przód i w tył, obracanie się w połączeniu z jedną techniką (tsuki, Geri, Uke) np.: Zenkutsu Dachi + Seiken Oi lub Gyaku

Kata
Taikyoku Sono Ichi i Ni, Sokugi Taikyoku Sono Ichi

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: głowa dotyka podłogi w siadzie z rozkrokiem
20 pompek
20 przysiadów
Stanie na rękach przez 20 sekund (podtrzymywany przez innego partnera)
Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 3 razy
Skok (Tobi Geri) w cel na poziomie własnej głowy

C) Kumite
Yakusoko Kumite: Bloki przeciwko atakowi (bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom)
Jiyu Kumite: 30 sekund Kryteria: Reigi (postawa) Kamae (gotowość) Kiai

Pomarańczowy pas (10 i 9 kyu)

A) Techniki

Kichon (podstawy)
Tachikata (pozycje)
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

Ido (podstawowe przejścia) Kokutsu Dachi (Nekoashi dachi): Poruszanie się do porzodu i do tyłu, obracanie się np.: Kokutsu Dachi + Chudan Uchi Uke Powtórzenie tych samych technik: Zenkutsu Dachi + 2 razy Seiken Oi Tsuki, Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Sambon Tsuki Kata Taikyoku Sono San, Sakugi Taikyoku Sono Ni & San

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: takie same jak na biały pas
30 pompek
30 przysiadów
30 sekund stania na rękach
Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 5 razy
Skok (Tobi Geri)na wysokość 10cm ponad głową

C) Kumite
Yakusoku Kumite: tylko bloki przeciwko atakowi (bloki ręczne przeciwko rękom, bloki nożne przeciwko rękom, bloki ręczne przeciwko nogom, bloki nożne przeciwko nogom)
Jiyu Kumite: 30 sekund Kryteria : Reigi (postawa)Kamae (gotowość)Kiai

Niebieski pas (8 i 7 kyu)

A) Techniki
Kichon (podstawy)
Tachikata (pozycje)
Kakeashi Dachi

Tsuki (uderzenia) Tettsui, Nukite, Shotei Uke (Bloki) Morote Uke, Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke Kokyu Ho (oddechy) Ibuki

Ido (podstawowe przejścia)
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki Sanchin Dachi: poruszanie się w przód i w tył, obracanie się -np.: Sanchin Dachi + Seiken Chudan Gyaku Tsuki Kiba Dachi: poruszanie się w przód i w tył (mae Kosa, Ushiro Kosa), Obracanie się - np.: Kiba Dachi Jun Tsuki, Tettsui Kombinacje (bloki i atak)Zenkutsu Dachi + Jodan Uke - Seiken Chudan Tsuki Kombinacje (uderzenia i kopnięcia)- Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki

Kata Pinian Sono Ichi i Ni, Sanchin

B) Ćwiczenia kondycyjne
Rozciągnięcie: ramiona dotykają podłogi w siadzie z rozkrokiem 40 pompek 40 przysiadów 40 sekund stania na rękach Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 8 razy Skok (Tobi Geri)na wysokość 15 cm ponad głową

C) Kumite
Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (bloki i kontra) Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np.: ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd. Jiyu Kumite: 60 sekund Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi

Żółty pas (6 i 5 kyu)

A) Techniki
Kichon (podstawy)
Tsuki (uderzenia)
Koken Uchi, Haito, Morote Tsuki Uke (bloki) Koken Uke, Haito Uchi, Jyuji Uke

Ido (podstawowe przejścia) Kaiten ido (obroty) - np.: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui Dako ido(kąt 45 stopni)np.: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai Kata Pinian Sono San i Yon, Yantsu, Tsuki No Kata

B) Ćwiczenia kondycyjne Rozciągnięcie: takie jak na niebieski pas z zauważalną poprawą 50 pompek 50 przysiadów 50 sekund stania na rękach Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 10 razy Skok(Tobi Geri)na wysokość 20cm ponad głową

C) Kumite
Yakusoku Kumite Uke Kaeshi (bloki i kontra) Atak, obrona i kontra przeciwnika wykazując dużą różnorodność ataków, bloków i reakcji, np.: ręka ręka ręka/ ręka ręka noga itd. Jiyu Kumite: 60 sekund x 3 rundy
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja(Kyoku)/ Uke Kaeshi

Zielony pas (4 i 3 kyu)

A) Techniki
Kichon (podstawy)
Podstawowe kroki w pozycji walki: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)
Kata
Pinian Sono Go, Taikyoku Sono Ichi, Ni, San - Ura, Gekisai Dai, Tekki Sono Ichi

B) Ćwiczenia kondycyjne Rozciągnięcie: klatka piersiowa dotyka parkietu w siadzie w rozkroku 60 pompek 60 przysiadów 60 sekund stania na rękach Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 12 razy Skok (Tobi Geri)na wysokość 30cm ponad głową

C) Kumite Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia Jiyu Kumite: 60 sekund x 5 rund
Kryteria : Reigi/ Kamae/ Kiai/ prędkość/ siła/ Kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi/ Rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami)/ chodzenie

Brązowy pas (2 i 1 kyu)

A) Techniki
Ido (podstawowe przejścia) Kumite No Kamae przejścia pod różnymi kątami
Kata Pinian Sono Ichi- Go Ura, Tensho, Saifa, Gekisai Sho, Tekki Sono Ni

B) Ćwiczenia kondycyjne Rozciągnięcie: klatka dotyka parkietu w siadzie w rozkroku 100 pompek 100 przysiadów 90 sekund stania na rękach Skok w górę przez pas lub kij, kolana do podbródka - 15 razy Skok (Tobi Geri)na wysokość 30cm ponad głową (Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, lewa i prawa)

C) Kumite Yakusoku Kumite: Uke i Uke Kaeshi w pozycji Kumite No Kamae, przejścia Jiyu Kumite: 60 sekund x 10 rund Kryteria: Reigi/ Kamae/ Kiai/ szybkość/ siła/ kondycja (Kyoku)/ Uke Kaeshi/ rytm/ Kombinacje (balans pomiędzy uderzeniami ręcznymi a kopnięciami)/ chodzenie

D) Tameshi Wari: Więcej niż wymagają standardy Turniejów IKO
Goshin Jitsu (samoobrona ): Podstawowe ruchy